Kilomeeter Skulptuuri on igal aastal erineva Eesti linna avalikus ruumis aset võttev rahvusvaheline kaasaegse kunsti festival.

KmSi eesmärkide seas on tuua Eesti turule uus võimalik kunsti vahendamise mudel, tuua kaasaegne kunst avalikku ruumi ja seekaudu inimestele lähedamale, pakkuda rändava mudeliga vastukaalu Tallinna-kesksele kunstiväljale ja panustada regionaalsesse kultuuriellu.

Loetletud eesmärkide täide viimiseks kaasneb põhinäitusega ka laiaulatuslik kõrvalprogramm.

Tuginedes võõrustajalinna olemasolevatele kontaktidele ja Kilomeeter Skulptuuri partnerite võrgustikule, loob kõrvalprogramm kultuurivahetuse abil uusi väärtusi juba olemasolevatele struktuuridele.

Millal ja kus toimub Kilomeeter Skulptuuri sel aastal?
4. – 26. juulil Võrus

2015. aasta näituse avatud konkurss on lõppenud. Osalevad kunstnikud selguvad hiljemalt aprilli alguseks.