Üldinfo
kilometre@sculpture.ee

KmS 2015 meeskond oli:

Michael Haagensen
Projektijuht

Siim Preiman
Näitusejuht

Kadri Piirimäe
Üritusejuht

Mari Volens
kmX (kõrvalprogramm)