Piir (2015)

Gallery

Maapinnal asetseb pooleks saetud puutüvi, mille vahele on paigutatud õunad. Vene kunstniku Sergei Karevi teos Piir võib oma teostuses lihtne näida, kuid sisaldab endas tegelikult mitmeid tõlgendustasandeid. Orgaaniliste materjalide kasutamise tõttu hakkab töö näituse jooksul muutuma, see on kui elav objekt, mille seisukorda kolme nädala pärast on pea võimatu ette ennustada. See on ajutine skulptuur, mis on sama muutlik kui meie füüsiline või poliitiline keskkond. Mitmemõtteline pealkiri Piir viitab ühteaegu igaveses muutumises olevatele riigipiiridele, teisalt aga kunstniku sõnul ka sisemistele piiridele (mõistusehääl, isiklikud käitumisharjumused, stereotüübid jne). Võru geograafilist paiknemist arvesse võttes, viitab teos kitsamalt ka Setumaale. Ajalooliselt setudele kuulunud piirkond jagati Eesti taasiseseisvumisel Eesti ja Venemaa vahel.

Andreas Nilsson