Akt (2011)

Gallery

Erlingssoni teos Akt on aastate jooksul võtnud mitmeid erinevaid vorme. 2007. aastast pärineva tekstijoonise tõlkis kunstnik iidse Skandinaavia karjakutsumise laulu kulningu alusel videoteose tarvis helisse. 2011. aastal eksponeeris Erlingsson Göteborgis helile taandatud versiooni, mis kostus teine-teisele poole jõge asetatud kõlaritest.

Võrus on eksponeeritud 2011. aasta installatsiooni taasesitus, milles olematuseni viidud visuaal võimaldab erinevad tõlgendused ja kehastused läbinud töö tagasi avatud loodusesse asetada. Lisaks helis leiduvale kajale sõltub teose hetkeline olek veepinna helikandvusest, tuule suunast ja ümbritsevate laante kohinast. Ilmselt on kulningu kõla samamoodi muutlik ka Skandinaavia mägismaadel.

Võru omapärane roll ühelt poolt Eesti kultuuriloos olulise linnana, aga samal ajal põliselt põllumajandusele ja tööstusele pühendunud maakonna keskusena loob Erlingssoni tööle kõneka fooni. Praktilise tähendusega rituaal puudutab seekaudu aegruumiliselt erinevatel positsioonidel asetsevaid viiteid ja vihjeid.

Siim Preiman