Nimeta (2015)

Gallery

Lundkvisti kunstnikupraktika hõlmab mitmeid erinevaid meediumeid, sealhulgas heli, teksti, performance’it ja installatsiooni. Sedavõrd kirev meediumikasutus ilmestab kunstniku laiemaid eesmärke rõhuda kunsti esitlusele ja selle eksponeerimisviisidele ning uurida erinevusi sõnumite ja tähenduste vahel. Võrus eksponeerib Lundkvist uut teost pealkirjaga Nimeta, milles kombineerib Lissaboni tänavatelt leitud grafitikribu uuteks sümboliteks. Kujundite paigutamine suurtele vaateakendele võiks koheselt tekitada mõttekäike avaliku ruumi olemuse ja kuuluvuse kohta ning näha kunstniku liigutust kuidagi poliitiliselt või sotsiaalselt laetuna. Kuna tegemist on tühjade tähistajatega, millest ei anna visuaali põhjal välja lugeda piisavalt infot nende esialgse konteksti või asukoha kohta, muutub õõnsaks ka võimalus rohkete tähendustega mängust. Oluline on ainult lavastus. Potentsiaal erinevateks tähenduspõhisteks lugemisteks on mänguga kaasnev intellektuaalset närvikõdi tekitav boonus.

Siim Preiman