Draama on sinu peas: ära vaata maha (2015)

Gallery

Kui Edith Karlsoni varasemad tööd kujutasid mitmekülgse materjalikäsitluse kaudu valdavalt loomi ja loomaks olemist, siis tema viimaste aastate looming on pöördunud enam iseendasse, subjektiivsesse enesepeegeldamisse. Võru ajaloolises pangahoones ning selle vahetus ümbruses eksponeeritakse töötlust Edith Karlsoni viimasest isikunäitusest. Karlsoni töödes esiplaanil olnud kaduvate ja kohati ebatavaliste materjalide mäng on samm-sammult taandunud traditsioonilisemate skulptuuritehnikate ees, mis mõjub pasliku foonina näiliselt aina tõsisemaks muutuva käsitletava ainese kontekstis.

Näitusteseeria Draama on sinu peas esitleb vaatajale näilise tõsidusega süngeid, kohati surmaga seostuvaid kujundeid. Töid võib mõista kunstniku meetodina igapäevaelu saatvate konfliktide ja draamade väljaelamiseks. Oluliseks jääb siinkohal pealkirjas peituv juhtnöör – olukord on ainult nii dramaatiline, sünge, kohutav ja ebamugav kui meie, vaatajad, sellel laseme olla.

Siim Preiman