Tabula Rasa; Võru 4-26 juuli (2015)

Gallery

Oma loomingus keskendub Carola Björk suuresti igapäevaelule ja sellega kaasnevatele olemuslikele küsimustele. Võru näitusel eksponeeritud teos Tabula rasa vihjab samuti eelmainitud teemadele, kuid me ei saa puhtal kujul teoses näha olemuslike küsimuste lahkamisega kaasnevaid enesepeegeldusi.

Võrus paigutab Björk Vabaduse 10 fassaadile valge lõuendi, omamoodi tundliku pinna, ning konstrueerib sisuliselt alternatiivse meetodi visuaalseks dokumenteerimiseks. Kolm nädalat kestva näituse jooksul jäädvustuvad linna liigutused, liikumised lõuendile.

Huvitav ongi siinkohal eelkõige linna roll kõiges selles. Kas Võru on jäädvustaja või jäädvustatav? Kas me võime linna ette kujutada barett peas ekspressiivseid šedöövreid korda saatmas või hoopis kušetil poseerimas?

Siim Preiman